Värdegrund

Civilförsvarsförbundets värdegrund beslutad vid förbundsstämman 8-9 oktober 2011 i Linköping.

Värdegrund – bakgrund och syfte

Värdegrund

 
 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!