Nätverk

 

Civilförsvarsförbundet är medlem i följande organisationer och nätverk:

Arbetsgivarverket (frivillig medlem med säte i Arbetsgivarkollegiet)

Centralförbundet Folk och Försvar

Forum – Idéburna organisationer med social inriktning

Medborgarskolan  samarbetsavtal-medborgarskolan 2018

ABF

Svenska rådet för Hjärt-lungräddning

Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS)*

Frivilliga försvarsorganisationer:
Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)
Frivilliga Flygkåren (FFK)
Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK)
Frivilliga Radioorganisationen (FRO
Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)
Insatsingenjörerna (IIR)
Riksförbundet Sveriges lottakårer (SLK)
Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)
Svenska Brukshundklubben (SBK)
Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)
Svenska Blå Stjärnan (SBS)
Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet)
Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)
Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
Svenska Sportskytteförbundet (SSF)
Svenska Röda Korset (SRK)
Rekryteringsfolder frivilliga försvarsorganisationer

Vinst varje gång – gå med i en frivillig försvarsorganisation

 

Vår uppdragsgivare:

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)


 

 

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!

Ansvarig för sidans innehåll: info(at)civil.se