bild-lang-scf-om-oss

 

Civilförsvarsförbundet – en civil del av Sveriges krisberedskap

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet
både till vardags och vid kriser i samhället.
Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskapen.

Civilförsvarsförbundets verksamhet:
 • Opinionsbildning och annat påverkansarbete för ett säkrare samhälle till
  vardags och vid kris. Vi deltar i debatten och är också engagerade i flera
  organisationer som Forum – Idéburna organisationer med social inriktning,
  Svenska rådet för hjärt-lungräddning, och
  Centralförbundet Folk och Försvar, samt deltar i
  Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté, FOS.
 • Information till medborgarna.
 • Målgruppsanpassade kurser i hur man själv förebygger, förbereder och
  hanterar utsatta lägen och kriser.
 • Kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning, krisstöd med mera.
 • Information om och utplacering av hjärtstartare utanför sjukvården för
  ett hjärtsäkrare Sverige.
 • Utbildar och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser:
  Frivilliga Resursgruppen (FRG), akutgrupper, eftersöksgrupper.

 

Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet ger möjlighet till personlig utveckling och utökad kompetens.
Det är också ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi oss själva.

Civilförsvarsförbundet har stor lokal förankring med lokalföreningar som omfattar cirka 200 kommuner.
Verksamheten vilar på vår värdegrund om bland annat ansvarstagande och respekt för varandra.
Alla kan vara med oavsett könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnisk och religiös bakgrund med mera.

 

 

Civilförsvarsförbundet – För säkrare och tryggare liv

 

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!