Ledarutbildning för barnsäkerhet

Till personal inom familjedaghem, förskola, grundskola och fritidshem kan vi erbjuda
en ledarutbildning inom barnsäkerhet. Här får du lära dig hur du för vidare
Civilförsvarsförbundet barnsäkerhetskoncept till barn.
Efter avslutad utbildning kan du själv arbeta med barnen och till dem lära ut Hitta vilse,
Hembert eller Kattis och Roffe.

Utbildningen genomförs under 3 timmar.

Produktblad Ledarskapsutbildning barnsäkerhet