Kattis och Roffe® - att förebygga barnolycksfall

Kattis och Roffe

Barn och föräldrar får genom den kloka Kattis och den olycksdrabbade Roffe
lära sig att upptäcka och undvika olycksrisker i närmiljön.

Kursen ger kunskap om att förebygga och hantera barnolycksfall:

Fallolyckor

Trafikolyckor

Förgiftning

Brand och elolyckor

Kvävning

Drunkning

Larmning till 112

Vikten av att bära cykelhjälm

Kursens längd:  2-3 timmar.

 

Kattis och Roffe-material

Välkommen att beställa på info(a)civil2.se