Gottfrid – hjälper barn möta svåra känslor

Prata … … göra … … gå vidare

Gottfrid är en arbetsmetod som framför allt vänder sig till lärare och andra som arbetar med barn.
Men alla vuxna som bryr sig om barn kan använda den.

Gottfrid ger barn kunskaper och strategier för att både vara beredda på och kunna hantera svåra
upplevelser och känslor. Grundtanken är att barnet ska vända sig till en vuxen det litar på om det
upplevt något svårt. Men om sådana personer inte finns i närheten får barnet genom Gottfrid ett
redskap att hantera det svåra på egen hand tills det finns andra att dela det med.
Arbetssättet uppmuntrar också barns empatiska förmåga och vilja att stödja varandra.

De vuxna inriktar sig på att uppmärksamma barns reaktioner på olika händelser och tar regelbundet
upp dem till diskussion och genomgång i barngruppen. I anpassade aktiviteter och lekar lär sig barnen
hantera, reflektera över och ge ord åt sina känslor, upplevelser och intryck och stimuleras till samtal kring
svåra frågor. När arbetsmodellen används regelbundet i barngruppen blir barnen både förberedda på att
svåra saker kan hända och händer, och vad de kan göra för att hantera sina upplevelser.
Materialet, som består av en handledning och ett arbetsmaterial för barnen, hämtar du kostnadsfritt nedan.

Konceptet Gottfrid har tagits fram med stöd från Folke Bernadotteakademin.

 

Gottfrid-affisch

Välkommen att beställa på info(a)civil2.se

 

 Gottfrid handledning Gottfrid barnhäfte
gottfrid_framsida
Ladda ner handledningen
Format A4, 76 sidor, 5,2 MB
Ladda ner arbetsmaterialet
Format A4, 20 sidor, 2,2 MB
Skriv helst ut i färg

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se