Din trygghet

Din trygghet – egna åtgärder för säkerhet till vardags och vid kris riktar sig mot allmänheten,
ideella organisationer och föreningar.

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska
och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara av situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt kurskoncept
Säkrare och tryggare liv. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra.
Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen.

Din trygghet består av flera delkurser. Den obligatoriska delen är Hemberedskap som vid önskemål
kan kombineras men någon/några av de övriga delkurserna.

Allmän brandkunskap
Första hjälpen med HLR
Hemberedskap (obligatorisk)
Hemberedskap i utemiljö
Säkrare seniorer
Säkrare tillsammans med barn

Hemberedskap finns också som webbutbildning.

Sveriges Civilförsvarsförbunds kurser har stor flexibilitet, är tillgängligt över hela landet och anpassas av
instruktören till relevant olycks- och skadestatistik och aktuell målgrupp.

Kostnad:

Vi erbjuder kostnadsfria kurser för allmänheten, ideella organisationer samt föreningar.

Kurserna ger:

  • ökad kunskap om olycks- och skadebilden i samhället
  • ett medvetet och personligt förhållningssätt till risker med ökad riskmedvetenhet och kunskap
    att värdera risker för att själv kunna ta ansvar för och hantera sin egen säkerhet
  • kunskap om hur skador på människor, egendom och miljö kan förebyggas, avhjälpas eller lindras
  • kunskap och förmåga att själv hantera situationer som kan uppstå, från vardagsolyckor till en en kris
  • kunskap om hur den enskilde kan brandsäkra den egna bostaden

 

Folder Din Trygghet: till-folder-din-trygghet

 

 

Detta uppdrag finansieras av MSB

 

 
Vill du bidra till ett säkrare och tryggare samhälle? Bli medlem

Ansvarig för sidans innehåll: utbildning(at)civil.se