bild-instruktorsutbildning-4-bilder

Vi behöver fler instruktörer i Sveriges Civilförsvarsförbund

 

Instruktör i Din Trygghet (2:6-instruktör)

 

Vad är Sveriges Civilförsvarsförbund?
Sveriges Civilförsvarsförbunds medlemmar arbetar för ett säkrare och tryggare samhälle.

Genom utbildning och information delar vår organisation med sig av vår kunskap
inom krisberedskap och förebyggande olycksarbete. Sveriges Civilförsvarsförbund utbildar
och organiserar även frivilliga som vill vara en resurs i krishanteringsarbetet lokalt.

Här finns Sveriges Civilförsvarsförbunds värdegrund och ändamålsparagraf.

 

Vad innebär det att vara instruktör?
Som instruktör får du möjlighet att förmedla viktig kunskap till den enskilda människan!

Du planerar din utbildningsverksamhet på ett självständigt sätt. Genom utbildningarna
kommer du att få möta många nya människor med olika bakgrund och erfarenheter samt
besöka nya platser då instruktören oftast kommer till kursdeltagarna.
Sveriges Civilförsvarsförbunds utbildningar innehåller både teoretiska och praktiska moment som
ofta kräver särskild utrustning, därför är tillgång till bil och körkort viktigt.

 

Vad ger det dig?
Som instruktör blir du en viktig kugge i samhällets krisberedskap!
Du bidrar med din kunskap till ett robustare samhälle med trygga medmänniskor.
Du erbjuds en grundutbildning som omfattar cirka fem dagar fördelat på två utbildningstillfällen.
Du erbjuds regelbunden fortbildning och möjlighet till utveckling. Dessutom får du arvode för
de kurstimmar du genomför.

 

Detta uppdrag finansieras av MSB 

 

Kurs- och resepolicy för kursdeltagare.

 

Ansökan till Sveriges Civilförsvarsförbunds grundutbildning för 2:6-instruktörer

 

Ansökan för nästa års instruktörsutbildning öppnar 1 oktober och är öppen året ut.