Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är en apparat som genom en elektrisk stöt hjälper ett stillastående
hjärta att starta igen. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska om vad
som ska göras och när det ska göras.

Till skillnad från den utrustning som finns på sjukhus, kräver den hjärtstartare som vi förmedlar
inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Vem som helst, oavsett ålder, utbildning
eller tidigare erfarenhet kan rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp.

Om jag gör fel?

I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Genom att följa de röstinstruktioner som
ges kommer maskinen att guida dig igenom hela förloppet. Skulle man ha svårt att höra vad
hjärtstartaren säger finns det även instruktioner i form av text och bild på hjärtstartaren.
Skulle du koppla upp den på en person som inte drabbats av ett hjärtstopp kan du inte heller
leverera en stöt. Med andra ord: du kan inte göra fel!

Varför ska vi ha en hjärtstartare?

Varje år drabbas cirka 10.000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever
endast cirka 7%. Enda sättet för att få igång ett hjärta som drabbats av hjärtstopp är
hjärt-lungräddning tillsammans med en hjärtstartare. Forskning visar att tiden är helt avgörande
för personens överlevnad då chansen till överlevnad minskar med 10% för varje minut som går
utan påbörjad hjärt- lungräddning.

Övrigt material

Demo på hjärtstartaren.

Broschyr om Hjärta att hjälpa och hjärtstartare

Dokument om hjärtstartaren Zoll AED plus

Vårdguiden 1177:s informationssida om hjärt-lungräddning
Nedan ser du den europeiska symbolen för uppmärkning av hjärtstartare, en hjärtstartare ska
alltid märkas upp med denna skylt!

hjarta-aed-skylt-webb