Översvämningsbarriär görs iordning

 

Detta är grundutbildningen, som ger medlemmarna i den Frivilliga Resursgruppen, FRG, en gemensam plattform för att kunna arbeta effektivt tillsammans och vara till största möjliga nytta för kommunen vid en händelse då gruppen kallas in.

I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, sjukvård, brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.

Tid: 36 timmar

Anmälan: Kontakta Civilförsvarsförbundet på din ort eller Civilförsvarsförbundets nationella samordnare för krisberedskap.