FRG-övning

 

Du som är utbildad FRG-ansvarig erbjuds att delta i en årlig fortbildning där du tillsammans med andra FRG-ansvariga tar tillvara vunna erfarenheter, lär av dessa och deltar i utvecklingen av verksamheten. Du får också en särskild kompetensutveckling inom något aktuellt område.

Innehåll: Erfarenhetsutbyte, nyheter, administration, övning och rekrytering.

Tid: Under 2021 genomförs ett antal 4-timmars webbutbildningar i februari samt en tvådagarskonferens i december.

Ersättning: Kost och logi, reseersättning och dagpenning betalas av Civilförsvarsförbundet.

Resekostnader: Välj kursort nära där du bor så undviker du egna kostnader för övernattning. Resepolicy

ANMÄLAN 2022 via utbildning@civil.se .

 

 

I och med din anmälan till denna kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna genomföra och registrera kursen. Du godkänner även att vi lämnar ditt namn och eventuella allergier till kurslokalen. Antagningsbesked skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum.