När du blivit medlem i Frivilliga Resursgruppen är det dags att utbilda dig för att öka kompetensen i den FRG som du är med i. Civilförsvarsförbundet genomför allt från lokal grundutbildning för medlemmar till centrala utbildningar i stab och ledarskap.

När du bestämt dig för vilken utbildning du vill gå kan du besöka kursens sida för att läsa mer om den. All kursanmälan ska göras i samråd med FRG-ansvarig som gör uttagning.
Kursbrev till antagna skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum. Kursbrevet är en bekräftelse på att du blivit antagen till kursen. Läs igenom bifogat material och ditt kursbrev ordentligt.


OBS: kontrollera ‘Skräppost-inkorgen’ då mejl från civil2.se kan hamna där. Om du har möjlighet kan du välja civil2.se-adresser som ‘Betrodda’.

 

Behörig till kurs är den som är medlem i en frivillig försvarsorganisation då utbildningarna genomförs med särskilda uppdragsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Observera att fler förkunskapskrav kan finnas.

Kontakta FRG-ansvarig om du vill veta mer om någon specifik utbildning samt hur du anmäler dig.

 

 

FRG-medlem – grundutbildning

Grundutbildningen ger medlemmarna i den frivilliga resursgruppen en gemensam plattform för att kunna arbeta effektivt.I utbildningen ingår bland annat krisberedskap, sjukvård och brandkunskap. Grundutbildningen krävs för att kunna gå vidare utbildning.


Förkunskaper: inga
Tid: 36 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info:
FRG-medlem – grundutbildning

FRG-ansvarig – grundutbildning

Som ansvarig för en frivillig resursgrupp samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Under kursen får du kunskap i hur en kommun och krishanteringssystem fungerar samt hur du på bästa sätt kommunicerar med din kommun.


Förkunskaper: FRG-medlem
Tid: 24 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ansvarig – grundutbildning

FRG-ansvarig – fortbildning

Tillsammans med andra FRG-ansvariga lär ni er av varandras erfarenheter och deltar i utvecklingen av FRG. Under kursen utvecklar du ditt ledarskap och får även en särskild kompetensutveckling inom ett just nu aktuellt område.


Förkunskaper: FRG-ansvarig, Grundutbildning
Tid: 16 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ansvarig – fortbildning

Fortbildning FRG-ansvarig operativ verksamhet

Tillsammans med andra FRG-ansvariga lär ni er av varandras erfarenheter och deltar i utvecklingen av FRG.


Förkunskaper: FRG-ansvarig, Grundutbildning
Tid: 16 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ansvarig operativt – fortbildning

FRG-ledare – grundutbildning

Som FRG-ledare blir du den som är exekutivt ansvarig på fältet vid en krissituation. Under kursen lär du dig att skapa förståelse för hur en grupp fungerar samt betydelsen av att ha en ledare i gruppen.


Förkunskaper: FRG-medlem, Grundutbildning
Tid: 24 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ledare – grundutbildning

FRG-ledare – fortbildning

Fortbildningen bygger inledningsvis på att återkoppla till grunderna i ledarskap samt skapa möjligheter för FRG-ledarna att kunna delge varandra erfarenheter från utsatta lägen. Huvuddelen av kurstiden kommer därefter att användas till ledarskap i stressade och konfliktfyllda situationer.


Förkunskaper: FRG-ledare grundutbildning.
Tid: 16 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: FRG-ledare – fortbildning

Kriskommunikation för FRG:are

Det man inte vet kan man inte förhålla sig till. Det är grunden för vårt engagemang i kriskommunikation. Brist på information är något man ofta klagar på i samband med kriser i samhället. En stor del av krishanteringen handlar just om att kunna hantera information på ett bra sätt. Du får lära dig hantera olika informationssituationer så att du i en verklig krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt. Utbildningen passar bra för dig som är medlem i en frivillig resursgrupp (FRG). Kursen är en grundkurs som man bara kan gå en gång.


Förkunskaper: FRG-medlem grundutbildning.
Tid: 24 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: Kriskommunikation för FRG:are

Medmänskligt stöd för FRG:are


Förkunskaper: FRG-medlem grundutbildning och Kriskommunikation
Tid: 8 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: Medmänskligt stöd för FRG:are

WIS för FRG

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Kursen ger grundläggande kunskaper om WIS.


Förkunskaper: FRG medlem grund, stab
Tid: 8 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: WIS för FRG

Stab för FRG

Genom teori och praktiska övningar få grundläggande förmåga att upprätta och driva en
egen stab inom eget FRG. Ge grundläggande förmåga att fungera som
stabsassistent i ISF/kommunal stab.


Förkunskaper: FRG medlem grund
Tid: 24 timmar
Pris: Kostnadsfritt
Mer info: Stab för FRG