Syftet med kursen är att ge FRG grundläggande kompetens och förmåga att upprätta och driva en egen stab inom egen FRG, som är anpassad till de behov som finns i FRG. Utbildningen sker i enlighet med förhållningssätten i Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällskriser.

Kursen vänder sig i första hand till FRG-ansvariga eller FRG-ledare som kan få i uppgift att organisera och driva en stab i den egna FRG:n.

Tid:                24timmar (tre dagar)

Krav:             Medlem i en frivillig försvarsorganisation. Genomgått grundutbildning för FRG-medlemmar. I första hand FRG-ansvarig eller FRG-ledare.

Ersättning:     Du får kost, logi och reseersättning av Civilförsvarsförbundet. Dagpenning utgår endast vid förlorad arbetsförtjänst.

Resepolicy. Anmäl dig i första hand till den kursplats som är bäst ur resesynpunkt.

 

Anmälan görs i samråd med FRG-ansvarig!

ANMÄLAN 2022 öppen!

Obs allergi betyder att du blir dålig av att äta det, annat kan vi inte ta hänsyn till

I och med din anmälan till denna kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna genomföra och registrera kursen. Du godkänner även att vi lämnar ditt namn och eventuella allergier till kurslokalen.
Antagningsbesked skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum.