Alla kan vara med i Frivilliga Resursgruppen, FRG. Om du är medlem i en frivillig försvarsorganisation betalar staten utbildningen, vilken avgör du själv.
Nedan finns en lista på alla frivilliga försvarsorganisationer med en länk till deras hemsida.

Intresseanmälan för FRG

När du gjort din intresseanmälan kontaktas du av den person som är FRG-ansvarig och får mer information.

Vid frågor kontakta: Sveriges Civilförsvarsförbund, Carina Wiro, nationell samordnare för krisberedskap, 08-629 63 72.

 


Frivilliga försvarsorganisationer: