Mål och syfte
Varje FRG bör ha minst en FRG ansvarig med operativ- och samordningskompetens för att kunna samordna flera kommuners FRG vid stora händelser. Den personen ska ge stöd till lokal FRG ansvarig att samordna flera kommuners FRG vid stora händelser.

Förkunskaper – OBS viktigt vid rekrytering:
- Grundutbildning FRG-ansvarig samt varit verksam minst ett år. Bör också ha varit verksam vid skarp insats alternativt varit ledare vid övning med FRG då skarp insats med FRG varit övningsändamål.
- Stabskunskap för FRG

Innehåll:
- Olika myndigheters krishantering
- Försäkringar, arbetsgivaransvar, krishantering
- Praktisk övning i hur en FRG-ansvarig samordnar FRG-resurser från flera kommuner.

 

ANMÄLAN 2023 öppnar i slutet av januari.

300
Obs allergi betyder att du blir dålig av att äta det, annat kan vi inte ta hänsyn till

I och med din anmälan till denna kurs godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna genomföra och registrera kursen. Du godkänner även att vi lämnar ditt namn och eventuella allergier till kurslokalen. Antagningsbesked skickas ut cirka 30 dagar innan kursdatum.