Blanketter och redovisningar FRG

 

Underlagen scannas eller mailas in till administration@civil.se eller med post till förbundskansliet

 

Ansökan om att få påbörja grundutbildning av frivillig resursgrupp

anmalan-resursgruppsutbildning

Ska skickas in i god tid innan kursstart.
Tänk på att deltagarna måste vara medlem i Civilförsvarsförbundet eller annan frivillig försvarsorganisation vid kursstart.

 

Redovisningsblanketter

Efter avslutad kurs skickas dessa skyndsamt in till förbundskansliet
Alla blanketter skickas samtidigt tillsammans med kvitton.

deltagarforteckning-frg-utbildning( deltagarna måste vara medlemmar i CFF eller annan FFO vid kursstart)

redovisning-av-frg-utbildning( tänk på att underskrift från kommunal samordnare måste finnas)

underlag-ersattning-frg (sammanställning på kostnader, ej FRG-ansvarig och FRG-instruktör, se särskild blankett längre ner)

underlag-ersattning-brandovning  (när detta varit aktuellt)

 

Betalningsunderlag FRG-ansvarig

Max 36 timmar per grundutbildning

utbetalningsunderlag-frg-ansvarig-for-grund-utbildning-frg-medlemmar

Betalningsunderlag som den FRG-ansvarige använder sig av när denne haft en grundkurs för FRG.

 

Betalningsunderlag FRG-instruktör och övriga funktionärer

Tillsammans får dessa utgöra max 36 timmar per grundutbildning

utbetalningsunderlag-frg-instruktor

Betalningsunderlag för FRG-instruktör om sådan har tagits in under grundutbildningen för att hålla  30-minuters metoden, Stabstjänst och/eller livsmedelshantering.

utbetalningsunderlag-ovriga-funktionarer-frg-grund

 

Betalningsunderlag FRG medlem som går grundkurs

utbetalningsunderlag-frg-medlem

Obs skrivs under av aktuell FRG-ansvarig
FRG-medlem kan få ersättning för sina resor i samband med grundutbildning

 

Arbetsgivares medgivande till avvikelse från arbetsplatsen

arbetsgivarens-tillstand

 

Betalningsunderlag regional FRG-övning

Övningsverksamhet 2021 instruktion
Ansökan-ovning-2021
RSA-FRG
Underlag ersattning övning FRG
Utbetalningsunderlag deltagare övning FRG
Utbetalningsunderlag övningsledare
Utbetalningsunderlag deltagare övning FRG