Välkommen du som är FRG-ansvarig!

Detta är en sida för dig som är aktiv FRG-ansvarig.
Här kan du hitta instruktioner, anvisningar, nyheter, utbildningsmaterial m.m.

NYHET: nu finns även en IDÈBANK, välkomna att fylla på med goda idéer!

 

Anvisningar FRG 2022

 

Ekonomisk redovisning inkl ‘Övning FRG’

Ekonomiska rapporter FRG-grund-2022

 

Dokument från Fortbildning FRG-ansvariga (webben + fysisk träff i december) februari 2021: 

Fortbildning FRG-ansvariga februari CW2021

Erfarenheter Covid19 enkät GF2021

Regional grundutbildning AS2021

Förslag kurs-pm regional grundutbildning AS2021

 

Sammanställning grupparbeten fortbildning december 2021

 

Skogsbränderna 2018

Sammanställning-enkätsvar-från-Civilförsvarsförbundet-från-FRG-ansvariga-som-varit-i-tjanst-i-samband-med-skogsbränderna-2018

Kommunerna ansvarar för FRG men vi ville ändå försöka sammanställa hur FRG arbetat under sommaren. Därför kontaktades FRG-ansvariga med följande frågor, som kommit från Regeringskansliet, till aktörer vid bränderna:
Fråga 1: På vilka platser, under vilken tid, med hur mycket personal och med vilken utrustning bidrog ni till släckningsarbetet/insatsen?
Fråga 2: Beskriv brandens/insatsen förlopp på de ställen och under den tid där
ni deltog.

Det var väldigt kort svarstid men vi hann i alla fall få in svar från 15 gruppers FRG-ansvariga. Stort tack för det!

 


Civilförsvarsförbundet använder Kivra

I februari 2018 började Sveriges Civilförsvarsförbund att börja använda sig av Kivras digitala brevlåda när vi skickar ut din lönespecifikation. Kivra är en gratis brevlåda. Du som mottagare behöver registrera dig på Kivras hemsida www.kivra.se. Det krävs Mobilt BankID för tjänsten. Läs mer på www.kivra.se. Civilförsvarsförbundet har valt att använda Kivra då det i Personuppgiftslagen (PUL) och i EU-förordningen, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, framgår att man ska vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och hantera personuppgifter.

Har ni frågor gällande utbetalning kan ni vända er till Lena Esbro, lena.esbro@civil.se eller 08-629 63 65.