asa

Civilförsvarsförbundet är med på TV4-nyheterna

Åsa Hagelberg, Nationell samordnare för Din trygghet, var idag med på TV4-nyheterna och pratade om hur Civilförsvarsförbundet märker av det ökade intresset för krisberedskap.

Se inslaget här.