____________________________________________________________

Historien om Hitta Vilse

____________________________________________________________

 

 

harry-sepp-barnkalas-foto-henrik-john_cmyk-beskuren

 

Jag heter Hitta Vilse och min pappa heter Harry Sepp.
Det är han som är på bilden med alla barnen. Bilden
är tagen när han var instruktör på ett Hitta Vilse-kalas
i Nacka utanför Stockholm.

Harry har alltid gillat överlevnad, och en gång var han
i USA och fick höra om något som skulle utvecklas till
Hitta Vilse-klubben.
Läs mer om hur det gick till här nedanför.

Harry Sepp är naturligtvis hedersmedlem i min klubb!

 

 

 

 

Från tidningen Civil #1 2015:

Intresset för överlevnad tog ordentlig fart och Harry sökte mer kunskap hos
internationella
överlevnadsspecialister i Kanada, USA och Storbritannien.
I början av 1980-talet
rekommenderade en av kontakterna Harry Sepp att
gå med i NASAR
(National Association for Search and Rescue), en
paraplyorganisation för
frivilliga eftersöks- och räddningsgrupper.

Året därpå åkte han till deras konferens i Dallas (USA).
Där presenterades för första gången
”Hug a tree and survive” och Harry tyckte
det var fantastiskt. Efter en del turer och flera år fick

han tillstånd att ta idén till Sverige och överlät den sen till förbundet.

När den lilla flickan Linn Turberg 1991 gick bort sig (hon följde efter familjens
katt och gick vilse) satsade förbundet på konceptet. Den amerikanska versionen
kunde inte användas rakt av i Sverige
utan genomgick en rejäl omarbetning och
anpassning till svenska förhållanden. Dessutom utökades
konceptet att förutom
till barn även vända sig till vuxna.
– Det är de som kan göra något, se till att barnen klär sig rätt och vara medvetna
om effekterna av
uttorkning och lågt blodsocker.
Vilse såg dagens ljus. Namnet hittade dåvarande informationschefen
Bernt Sehlstedt på ”man kan
gå vilse och hitta vilse”, sa han, berättar Harry Sepp.
Hitta Vilse är i dag ett av Civilförsvarsförbundets mest välkända koncept.
harry-med-vilse-tavla-beskuren-img_5299-andersjandersson

 

 

Här är min pappa Harry Sepp
och jag på samma bild!
Det var när han firades
av i samband med sin
pensionering 2014.

Foto: Anders J Andersson