Validering akutgrupp

Denna sida är endast till för dig som ingår i en akutgrupp. För att kunna göra valideringen måste du
skapa en användare på hemsidan. En användare kan du skapa när en komplett e-postadress och
ett komplett personnummer finns registrerat i Max. Har du redan en användare på hemsidan behöver
du inte skapa någon ny. När du har en användare på hemsidan kan du också själv via hemsidan
uppdatera din adress i Max.

You need to be registered and logged in to take this exam. Log in or Register