Recepolicy

 

Resepolicy

- vid centrala kurser anordnade av Civilförsvarsförbundet.

I Försvarsberednings rapport ”Säkerhet i samverkan” (Ds 2007:46) redovisar beredningen, som består av representanter från de olika riksdagspartierna, sin omvärldsanalys. Försvarsberedningen är enig om att de allvarligaste globala hoten mot människors säkerhet är miljöpåverkan och klimatförändringar. Vidare att omställningen till en mer hållbar utveckling inte kan vänta.

Civilförsvarsförbundet är en organisation som arbetar med frågor som rör trygghet, skydd, säkerhet och överlevnad för alla. En viktig del i detta arbete är att på olika sätt bidra till hållbar utveckling som är grundförutsättningen för fortsatt mänsklig överlevnad. Genom ett miljöanpassat resande bidrar vi inte bara till en bättre miljö utan också till att öka trovärdigheten i våra kursers innehåll och i vårt budskap om att den enskildes handlande har stor betydelse för den samlade effekten av samhällets åtgärder för ett säkrare samhälle.

Vid bokning av resor till och från kursplatser gäller:

Om samma kurs arrangeras på flera platser i landet ska i första hand den plats väljas som innebär kortaste resvägen. Ingen extra ersättning utgår för det tidstillägg som blir fallet om inte närmaste kursplats bokas. Inte heller utgår någon ersättning för extra övernattning.

Välj i fösta hand kollektiva färdmedel. Allmänna kommunikationer, i första hand tåg, är oftast det bästa alternativet med avseende på såväl kostnad som säkerhet och miljö.

Flyg får endast användas då den totala restiden för enkel resa, med andra färdmedel än flyg, överstiger sex timmar. Undantag kan göras om särskilda behov finns. Kontakta i förkommande fall Jan Alsander 08-629 63 69; 070-564 26 79, jan.alsander@civil.se

Resor ska beställas i så god tid som möjligt före kursstart. Beställningen görs genom Ticket Biz 020-72 11 60.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se