Hjärt- lungräddning (HLR)

Om det ofattbara händer vill man vara förberedd. 10.000 människor drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhus och endast 500 överlever. För att på bästa sätt vara förberedd om någon drabbas av hjärtstopp bör man gå en utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR).

När en person drabbas av hjärtstopp krävs snabba åtgärder. För varje minut innan påbörjad behandling minskar chansen till överlevnad med 10%. Med hjärt-lungräddning kan du öka chansen till överlevnad och med hjälp av en hjärtstartare kan du återuppliva den drabbade. grgrgagrsvvv

Våra grundutbildningar följer Svenska rådet för Hjärt- lungräddnings utbildningsprogram och kan genomföras på plats i era lokaler. Våra instruktörer har bakgrund från vanliga arbeten vilket gör att utbildningen blir mer vardagsnära och lättare att ta till sig. Kurserna riktar sig till grupper om max 6, 8 eller 20 personer.

+ Kontakta oss så ger vi dig mer information

 

Vuxen-HLR med hjärtstartare

D-HLR

HLR+D-HLR

Barn-HLR

Grundutbildningen i Vuxen Hjärt-lungräddning lär dig att göra korrekt utförda kompressioner och inblåsningar på en övningsdocka.

Kursen ger dig grundläggande kunskap om hur en hjärtstartare fungerar samt luftvägsstopp.

Utbildningen genomförs i grupper om max 20 personer.

Förkunskaper:
Inga

Tid: 1,5 timme

Pris: Kontakta oss

Produktblad

 

Grundutbildningen i Vuxen Hjärt-lungräddning med hjälp av defibrillator (hjärtstartare) lär dig att rädda liv med en hjärtstartare.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om vikten av tidig defibrillering och praktisk träning hur du använder en hjärtstartare.

Utbildningen genomförs i grupper om max 6 personer.

Förkunskaper:
Kursen ”Vuxen-HLR med hjärtstartare” och inläst kursbok + webbutbildning

Tid: 3 timmar

Pris: Kontakta oss

Produktblad

 

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning och Hjärt-lungräddning med hjälp av defibrillator (hjärtstartare) ger dig grundläggande HLR och D-HLR.

Kursen ger dig kunskap hur du utför HLR och även praktisk kunskap i hur du hanterar en hjärtstartare på bästa möjliga sätt.

Utbildningen genomförs i grupper om max 6 personer.

Förkunskaper:
Inläst kursbok + webbutbildning

Tid: 4 timmar

Pris: Kontakta oss

 

Grundutbildning i Barn-HLR ger dig kunskaper i hur du ska undersöka, larma och hjälpa ett barn som drabbats av hjärtstopp eller luftvägsstopp.

Kursen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnet med tyngdpunkt på de praktiska.

Utbildningen genomförs i grupper om max 8 personer.

Förkunskaper:
Inläst kursbok

Tid: 3-4 timmar

Pris: Kontakta oss

 

 

Alla priser är exklusive moms.