Kontakta oss

Civilförsvarsförbundet, Box 2034, 169 02 Solna
E-post: info@civil.se
Växel: 08 – 629 63 60
Fax: 08 – 629 63 83

Plusgiro: 15 23 20 – 8
Bankgiro: 349 – 6791

Förbundskansli, besöksadress: Smidesvägen 10-12, Solna

E-post till anställda: fornamn.efternamn@civil.se

Presskontakt: Anders J Andersson, 070-540 15 65