1 7 3 0

förmedlade hjärtstartare

Hjärta att hjälpa

1500 utplacerade hjärtstartare* på fem år gör Hjärta att hjälpa till Sveriges största non-profit kampanj

Hjärta att hjälpa drivs av Civilförsvarsförbundet för att fler ska överleva ett hjärtstopp genom att en hjärtstartare finns nära till hands. Projektet vilar helt på ideell grund, det vill säga utan något vinstintresse för Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundet är inte en återförsäljare av hjärtstartare utan har via en gemensam upphandling fått förmånen att förmedla en komplett hjärtstartare med tillbehör för ideella organisationer till ett kraftigt reducerat pris. Till företag, kommuner, landsting och myndigheter erbjuder vi ett hjärtstartarpaket med hjärtstartare och kursen Vuxen-HLR till paketpris.

När du bestämt dig

När du har bestämt dig för att införskaffa en hjärtstartare kan Civilförsvarsförbundets lokalförening i ditt område hjälpa dig med beställningen. Genom att ta hjälp av dem får du också 20 procents rabatt på alla tillbehör. Beroende på vilken verksamhet du representerar kommer du att erbjudas olika paket.

Kursen innebär att vi håller en 1,5 timmas kurs i Vuxen-HLR i era lokaler vid ett tillfälle för max 20 personer. För att boka kurstillfälle: Fyll i formuläret på denna sida.

Vill du som ideell organisation ha utbildning i Vuxen-HLR, kontakta oss.

Beställningen vidarebefordras direkt från Civilförsvarsförbundet till leverantören Medidyne, som säljer hjärtstartaren till dig. Medidyne sköter all leverans och fakturering på hjärtstartare och tillbehör. Hjärtstartaren levereras enligt gällande riktlinjer samt att det är den enda hjärtstartaren som både defibrillerar och förbättrar bröstkompressioner!

Ditt ansvar som innehavare

Du sätter upp hjärtstartaren och ansvarar för underhållet av den (batterier och elektroder behöver bytas cirka vart femte år samt elektroder efter användning). Alla garantifrågor hanteras av Medidyne. Registrera också din hjärtstartare i Sveriges hjärtstartarregister.

Vi har tack vare vår förmedling även möjlighet att dela ut hjärtstartare till föreningar, byalag och idéburna organistaioner med små ekonomiska resurser över hela landet. Klicka på ”Ansök om hjärtstartare” bannern till höger för att komma till ansökningsformuläret.

Produktblad för Hjärtstartare + utbildning

Diagram över hjärtstartare regionalt, månadsvis 2012
Diagram över hjärtstartare sålda via förening kontra regionalt, månadsvis 2012


Du som beställt hjärtstartare före den 1 april 2011 hittar tillbehör till hjärtstartaren HS1 här

* Åren 2006-2011 placerades 1445 hjärtstartare ut via Hjärta att hjälpa