Insatsorganisationen av Frivilliga ResursGrupper i Falu kommun

Föreningen har i avtal med kommunen fått uppdrag att rekrytera, utbilda och öva insatsorganisationen ( gamla hemskyddet och civilförsvaret ), samt att utgöra portalorganisation för övriga frivilligorganisationer.
Organisationen kan ianspråktas av kommunens krisledningsgrupp eller räddningstjänsten Dala Mitt som en förstärkningsresurs vid olyckor, kriser och katastrofer och mönstrar idag 148 personer på SOS larmlista
Genom föreningen är organisationen kommunens egen frivilligrörelse. Ex på vad insatsorganisationen ska kunna klara av

Lämna information från två upprättade informationsställen oavsett var helst i kommunen räddningsledaren begärt hjälp under lång tid och från 4-6 infoställen under kort tid ( 2-3 dygn).
Under ledning av polis/räddningstjänst hjälpa till med omhändertagande av människor, i samband med utrymning av områden vid större katastrofer och olyckor.

Hjälpa till med inkvartering, utspisning
Svara för information i samband med t ex; eftersök.
Med stödsamtal hjälpa till vid omhändertagande av skadade och chockade.
Förstärka kommunens krisledningsorganisation och upplysningscentral med infogrupp
Utföra transporter av reservkraftverk, av personal samt gods på svårframkomliga vägar.
Upprätta vattenbarriärer i händelse av översvämning vid Carl Larssongården i Sundborn samt Dalarnas Försäkringsbolag
Upprätta nödradionät i kommunen i händelse av teleavbrott
Under polisens ledning eftersöka försvunna personer
Förstärka RDM vid skogsbrand, eftersläck och logistik

Har organisationen använts i skarpt läge?
Hösten 2000, översvämning 2 , beredskap
2001, jourtelefon i 2 veckor, mjältbrandsbakterier som spreds i kuvert
Mars 2003, rasrisk gruvschakttak i Vintjärn, 16 personer i 1,5 dygn insatta
April 2003, storm Forssa Borlänge, 4 hustak som blåste loss. 36 personer engagerade i knappt 2 dygn.
Januari 2005, tsunamin Thailand. 34 personer i beredskap i 3 veckor.
November 2006, brand telekablar Borlänge. Radiotroppen i beredskap att säkra SOS larmnät.
November 2006, larmberedskap, akut översvämningsrisk Falu kommun
November 2006, delar insatta att mäta vattenstånd i 4 hotande vattendrag
December 2006, delar beredda åka till Halland och bygga vattenbarriärer
Juni 2007, delar beredda åka till Småland och bygga vattenbarriärer
December 2007, beredda åka till Småland och bygga vattenbarriärer
April 2008, beredda åka till Småland och bygga vattenbarriärer
April 2009, skarpt eftersök, Kniva 18 åring. Hittades av oss.
Juli 2009, brandbevakning efter skogsbrand Lövberget Falun
Juli 2009, översvämning Säter, 90 m vattenbarriär
Februari 2010, vattenavbrott Linghed, Danholn, betjäna reservvattentankar, 2 dagar, 6 personer
Juni 2010, betjäna reservvattentankar Danholn, Sundborn, 6 dagar 6 personer
Maj 2011, efetersläckning skogsbrand Hosjö, 6 timmar, 2 personer
Augusti 2011, eftersök natt Toftbyn, 4 timmar, 13 personer

Verkar detta intressant?
Vill du vara med?
Vill du veta mer?
Ringa in aktuellt svar, skicka på adress nedan
Jag vill veta mer JA
Jag vill vara med JA

Namn____________________ Adress_________________________

Postnr__________ Ort_______________

Tfnnr_____________ Mobnr__________________

Mailadress__________________